Окт
06

"Картковий овердрафт "КАРТ БЛАНШ"

Розділ // Приватним особам / Овердрафт

                       

Типи позичальників, які підпадають під сегмент кредитування за програмою «Карт-Бланш»

 

Тип 1

Фізичні особи, що відносяться до переліку діючих клієнтів Банку за нижченаведеними  видами продуктів Банку (за виключенням фізичних осіб - СПД), а саме:

-   клієнти Банку, що мають позитивну кредитну історію в Банку за погашеними чи діючими кредитами (в т.ч. овердрафтами) (за умови їх якісного обслуговування в період користування кредитними коштами, зокрема відсутністю простроченої заборгованості по кредитним зобов'язанням та нарахованих процентам);

-  клієнти, які мають будь які діючі депозитні вклади фізичних осіб в Банку;

-  клієнти, які мали депозитні вклади фізичних осіб в Банку (за виключенням депозитних вкладів  з терміном розміщення до 1-го місяця) не залежно від валюти вкладу, порядку нарахування процентів та сплати процентів);

-  клієнти, які обслуговуються або обслуговувались (не менше 3-х місяців) у Банку по зарплатному проекту;

- клієнти, які працюють на підприємствах, що обслуговуються у Банку як корпоративні клієнти, а саме мають розрахунковий або кредитний рахунок.

Тип 2

Фізичні особи, що не відносяться до переліку діючих клієнтів Банку – нові клієнти (за виключенням фізичних осіб - СПД). 

Тип 3

Фізичні-особи СПД, в т.ч. такі, що відносяться до переліку діючих клієнтів Банку за будь-якими видами продуктів Банку, що споживаються на час звернення за кредитом чи споживались раніше.

 Умови кредитування:

Тип позичальника

Одноразова комісія, від суми встановленого кредитного ліміту, але не менше 100 грн.

 

Комісія за отримання коштів через банкомати чи каси Банку

Максимальна сума, грн.

Термін кредитування

12 місяців

Номінальна процентна ставка*

Порядок погашення

Тип 1

2,99%

Згідно тарифів обслуговування платіжних карток відкритих за тарифним пакетом «Карт-Бланш»

30 000,00

27,99%

В кінці терміну кредитування

Тип 2

2.1

3,99%

25 000,00

35,99%

В кінці терміну кредитування

2.2

3,49%

25 000,00

36,99%

Із щомісячним зниженням розміру кредитного ліміту рівними частинами, починаючи з 5  місяця 

Тип 3

5,99%

15 000,00

42,99%

із щомісячним зниженням розміру кредитного ліміту рівними частинами, починаючи з 1 місяця 

*- Для всіх типів позичальників  з моменту проведення транзакції (зняття готівки в банкоматах чи розрахунки за товари чи послуги в торгівельно-сервісній мережі ) по 15 число наступного (Розрахункового) місяця, у якому була здійснена ця транзакція,  за цей період користування коштами, позичальнику нараховується спеціальна процентна ставка у розмірі  0,01% річних. Ця процентна ставка застосовується, за умови, якщо позичальник повністю або частково повертає кредитні кошти на свій рахунок до 15 числа.

 Переваги, які отримує клієнт при кредитуванні за програмою «Карт-Бланш»

 

 1.

 

 Наявність пільгового періоду користування кредитними коштами

Клієнт має змогу скористатися пільговою процентною ставкою на рівні 0,01% річних, не залежно від того, яким чином клієнт отримав кошти – розрахувався карткою в торгівель-но-сервісній мережі чи отримав готівку в банкоматі або касі Банку.

 2.

 Відсутність забезпечення за кредитом

Кредит надається на будь-які потреби, без забезпечення та надання згоди подружжя

 3.

 Досить приваблива відсоткова ставка за користування кредитними коштами

Окрім фіксованої відсоткової ставки, клієнт не сплачує жодних щорічних або щомісячних комісій

 

 

4.

 

 

 

Відсутність додаткових комісій

Без щомісячних комісій;

Без щорічних комісій;

Без щоквартальних комісій;

Без страхування життя;

Без страхування від н/с (нещасних випадків);

Тощо.

 

 

5.

 

 Погашення суми кредиту в кінці терміну кредитування

Завдяки можливості погашення суми кредиту в кінці терміну кредитування, клієнт має можливість сам щомісячно контролювати погашення суми кредиту, або здійснити це одноразово, у день погашення кредиту

 

6.

 Встановлюється зручний для позичальника графік погашення

Клієнт має змогу сам обрати зручний для нього графік погашення, в кінці строку кредитування або починаючи з 5-го місяця кредитування

 

7.

 

 

 Мінімальний пакет документів, який вимагається для оформлення кредиту

Пакет документів передбачає паспорт, ідентифікаційний номер та довідку про доходи клієнта. Не потрібно надавати ніяких документів про нерухомість, автомобілі тощо

 

 8.

 

 Відсутність додаткових витрат на оформлення кредиту

При оформленні кредиту у відділенні Банку, сплачується одноразова комісійна винагорода за надання кредитних коштів, є можливість сплатити комісійну  винагороду за рахунок кредитних коштів. Тобто клієнт не витрачає ніяких власних коштів.

 

9.

 

Отримання персоніфікованої банківської платіжної картки

При оформленні кредиту. Клієнт отримує персоніфіковану платіжну карту міжнародного класу. За допомогою якої може отримувати кошти у будь якому куточку світу.

 

10.

 

Оплата процентів здійснюється тільки за умови користування лімітом овердрафту

Мобільність у розпорядженні коштами та відсутність будь яких зобов’язань у випадку не використання кредитних коштів, тобто принцип «користуєшся-сплачуєш, не користуєшся – не сплачуєш жодної копійки».

 11.

 Швидкість прийняття рішення

Рішення, стосовно можливості видачі кредитних коштів приймається протягом двох робочих днів.

 

Перелік документів, які необхідно надати для оформлення:

-  паспорт;

-  ідентифікаційний номер;

-  довідка про доходи за останні 6 місяців;

- інші додаткові документи, що підтверджують додаткові прибутки.