Май
27

Програма «Довіра»

Розділ // Приватним особам / Овердрафт

Умови кредитування:

 

Валюта кредиту

Кредит видається виключно в гривні

Цільове використання кредитних коштів

поточні потреби клієнта

Термін кредитування

До 24 міс

Сума кредиту

мінімальна

2 000 грн.

максимальна

20 000 грн.

Вид кредиту

Відновлювальна кредитна лінія

Забезпечення по кредиту:

Без забезпечення

Процентна ставка

30% річних

Комісійна винагорода Банку

Відповідно до діючих тарифів по обслуговуванню карткового рахунку

Додаткові умови

Вимоги до Позичальника:

1.      Клієнти що мають позитивну кредитну історію в Банку;

2.      Клієнти мають Поточний рахунок, з використанням спеціальний платіжний засіб, в ПАТ «Терра Банк», за яким обсяг середньомісячних надходжень коштів за останні 3 місяці  складає не менш ніж 10 000 гривень або еквівалент в іншій валюті;

3.      Клієнти, які мають поточні рахунки 2620 у ПАТ «Терра Банку», на які обсяг середньомісячних надходжень коштів за останні 3 місяці склав не менш ніж 5 000 гривень/еквівалент в іншій валюті;

4.      Клієнти, які мають діючі депозитні вклади фізичних осіб в Банку.

 

Переваги, які може отримати клієнт ПАТ «Терра Банк» при отриманні кредиту:

 

1.

Фіксована відсоткова ставка

Відсоткова ставка залишається незмінною на протязі всього терміну дії кредитного договору

2.

Форма видачі кредиту

1. Кошти надаються шляхом перерахування на картковий рахунок позичальника

2. Кошти надаються готівкою через касу банку

3.

Спосіб погашення кредиту

Здійснюється автоматично за рахунок грошових надходження на картковий рахунок

4.

Погашення кредиту

Можливе в будь-якому відділенні Банку ПАТ «Терра-Банк»

5.

Дострокове погашення кредиту

Можливе дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій

6.

Додаткові платежі

Кредит видається без додаткових затрат на третіх осіб, зв’язаних з оформленням кредиту

7.

Страхування

Не страхується

Перелік документів, які необхідно надати для оформлення кредиту

- Паспорт громадянина України;
- Ідентифікаційний код;
- Довідка про заробітну плату за останніх 6 місяців.
У довідці повинні бути вказані: вихідний номер, дата видачі, посада, нарахований і фактично отриманий дохід з розбиттям за місяцями, форма працевлаштування, дата зарахування співробітника в штат, підпис керівника, головного бухгалтера і печатка підприємства
- Документи, що підтверджують додаткові прибутки. 
Надаються в разі наявності додаткових прибутків


Більш детальну інформацію щодо умов видачі кредиту можна дізнатись в найближчому відділенні ПАТ «Терра Банк» (http://www.terrabank.com.ua/indexphp/kiev-reg.html)