Мар
01

Картковий овердрафт «Гаманець»

Розділ // Приватним особам / Овердрафт

      Умови кредитування:

 

Валюта кредиту

Кредит видається виключно в гривні

Цільове використання кредитних коштів

поточні потреби клієнта

Термін кредитування

Строк дії депозитного договору

Сума кредиту

мінімальна

2 500 грн.

максимальна

До 75% від суми депозитного вкладу

Вид кредиту

Відновлювальна кредитна лінія

Забезпечення по кредиту:

В забезпечення оформлюється діючий депозитний вклад

Процентна ставка

У разі, якщо валюти співпадають

Відсоткова ставка за кредитом дорівнює відсотковій ставці за депозитом збільшена на 2%

У разі, якщо валюти не співпадають

процентна ставка встановлюється окремим рішенням КК ГБ

Комісійна винагорода Банку

100 грн. За встановлення овердрафту

Переваги, які може отримати клієнт ПАТ «Терра Банк», при отриманні кредиту.

1.

Фіксована відсоткова ставка

Відсоткова ставка залишається незмінною на протязі всього терміну дії кредитного договору

2.

Форма видачі кредиту

1. Кошти надаються шляхом перерахування на картковий рахунок позичальника

2. Кошти надаються готівкою через касу банку

3.

Спосіб погашення кредиту

Здійснюється автоматично за рахунок грошових надходження на поточний рахунок

4.

Погашення кредиту

Можливе в будь-якому відділенні Банку ПАТ «Терра-Банк»

5.

Дострокове погашення кредиту

Можливе дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій

6.

Додаткові послуги

Кожному клієнту відкривається поточний рахунок для погашення кредитної заборгованості

7.

Додаткові платежі

Кредит видається без додаткових затрат на третіх осіб, зв’язаних з оформленням кредиту

Перелік документів, які необхідно надати для оформлення кредиту:

• Паспорт громадянина України;
• Ідентифікаційний код;
• Довідка про заробітну плату за останніх 6 місяців.
У довідці повинні бути вказані: вихідний номер, дата видачі, посада, нарахований і фактично отриманий дохід з розбиттям за місяцями, форма працевлаштування, дата зарахування співробітника в штат, підпис керівника, головного бухгалтера і печатка підприємства
• Документи, що підтверджують додаткові прибутки. 
Надаються в разі наявності додаткових прибутків
• Копія договору (договорів) про строковий депозитний вклад з усіма змінами та доповненнями до нього (них).
• Якщо Ви перебуваєте у шлюбі, Вам також необхідно надати свідоцтво про шлюб та документи дружини (чоловіка), зазначені у пунктах наведених вище


Більш детальну інформацію щодо умов видачі кредиту можна дізнатись в найближчому відділенні ПАТ «Терра Банк 

(http://www.terrabank.com.ua/indexphp/kiev-reg.html)