Кредит під депозит

Розділ // Корпоративним клієнтам / Кредитні операції

 Кредитування здійснюється на строк до 12 місяців, для поповнення обігових коштів суб’єктів господарювання, в режимі кредиту, відновлювальної чи невідновлювальної кредитної лінії або овердрафту. Валюта кредиту: гривня, долари США, євро (в іноземній валюті – виключно за умови тотожності валюти кредиту та валюти депозиту). Строк дії депозитного вкладу має перевищувати строк дії кредиту як мінімум на 1 день. Мінімальна процентна ставка за кредитом, якщо валюта депозиту співпадає з валютою кредиту + 2 % до процентної ставки за депозитним вкладом, якщо кредит в національній валюті, а депозит в іноземній ставка на рівні 23% річних.