Поточні рахунки

Розділ // Приватним особам / Поточні рахунки

ТАРИФИ на розрахункове - касове обслуговування що надається ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ

Поточний рахунок – рахунок, який відкривається Клієнту банку на договірній основі для зберігання грошових коштів і проведення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Фізичні особи - резиденти і нерезиденти України можуть відкривати в ПАТ «Терра Банк» поточні рахунки в національній і іноземній валютах а також рахунка приватних нотаріусів (адвокатів).

По поточному рахунку в національній валюті Ви можете здійснювати наступні операції, не пов'язані зі здійсненням підприємницької і інвестиційної діяльності:

· Можливість безготівкових розрахунків з юридичними і фізичними особами.

· Оплата комунальних послуг.

· Розрахунки за покупку товарів, послуг, рухомого і нерухомого майна.

· Перерахування на свій рахунок фізичної особи або іншої фізичної особи, відкритий в іншому банку.

· Перерахування переказів за межі країни.

· Інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

По поточному рахунку в іноземній валюті Ви можете здійснювати наступні операції, не пов'язані з підприємницькою й інвестиційною діяльністю:

·  Здійснювати грошові перекази (SWIFT) фізичним особам за кордон і по території України; 

·  Грошові перекази (SWIFT) юридичним особам за кордон.

·  Одержувати грошові перекази, відправлені через кордон і по території України. Купівля/продаж валюти на міжбанківському валютному ринку України.

По поточному рахунку приватного нотаріуса (адвоката) в національній валюті Ви можете здійснювати наступні операції:

·  Одержання доходу від нотаріальної або адвокатської діяльності.

·  Здійснення оплати за товари і послуги, податків і зборів.

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку фізичній особі:

1. а) для громадян України, що:

·   постійно проживають в Україні: паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення особи громадянина України, для малолітніх і неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років - свідоцтво про народження;

·   виїжджають на постійне місце проживання за кордон: паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон;

·   постійно проживають за кордоном: паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про прийняття на консульський облік за межами України;

б) для іноземних громадян, що:

·   постійно проживають в Україні: паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання і посвідка на постійне місце проживання;

·   тимчасово знаходяться в Україні: паспортний документ;

в) для осіб без громадянства, що:

·   постійно проживають в Україні: посвідка на постійне проживання;

·   тимчасово знаходяться в Україні: паспортний документ;

г) для біженців: посвідчення біженця.

Паспортним документом іноземця й особи без громадянства є документ, що підтверджує громадянство іноземця або засвідчує особу без громадянства, видана уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, надає право виїзду за кордон і визнаний Україною.

2. Якщо документи, зазначені у цьому пункті, не дають можливості банку визначити місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи (паспорт із відміткою про реєстрацію (прописку), відміткою про продовження строку перебування в Україні із вказівкою місця проживання), то банк має право вимагати від клієнта інший документ, що містить таку інформацію (довідку із ЖЕКу про місце постійного\тимчасового проживання, договір оренди житлового приміщення, правовстановлюючий документ на нерухомість, інші документи (відмітки).

3. Фізичні особи - резиденти крім паспорта або документа, що його заміняє, додатково повинні пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків.

Банк має право відкрити рахунок фізичній особі - резидентові без надання документа, що засвідчує присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків, якщо в паспорті цієї особи зроблена відмітка про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера.

Для нотаріусів і адвокатів :

1. Паспорт громадянина України.

2. Місце реєстрації клієнта: наявність прописки, договір оренди або довідка з ЖЕКУ.

3. Копія посвідчення про право на заняття нотаріальною або адвокатською діяльністю, завірену органом, що її видав або нотаріально*.

4. Копію документа, що підтверджує узяття приватного нотаріуса або адвоката на облік в органи державної податкової служби, завірений органом, що видав документ, або нотаріально*, або надати оригінал документа.

5. Копію документа, що підтверджує реєстрацію приватного нотаріуса або адвоката у відповідному органі Пенсійного фонду України, завірений органом, що видав документ, або нотаріально*, або надати оригінал документа.

6. Документ, що підтверджує реєстрацію приватного нотаріуса або адвоката у відповідному органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворюваннях України, завірений органом, що видав документ, або нотаріально*, або надати оригінал документа.

* - нотаріус не може сам собі завірити документи.

Ви можете проводити операції по Вашому поточному рахунку безпосередньо в день надання необхідного пакету документів на його відкриття