Корпоративне управлінняАфільовані особи

Розділ // Про банк / Корпоративне управління

       

Інформація про власників істотної участі в банку

Найменування банку -ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ТЕРРА БАНК»
Місцезнаходження  банку - бульвар Дружби народів, 28 В, м. Київ, 01103

з/п

Учасники банку

Особи, які опосередковано володіють істотною участю

Взаємозв’язки між учасниками банку та особами, що опосередковано володіють істотною участю

найменування  юридичної  особи/прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

відсоток  у статутному капіталі

1

2

3

4

5

1.

Приватне акціонерне товариство «Українська стратегічна група»

99,6383

-

-

 

Схематичне зображення структури власності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРРА БАНК"

                                                                                    

   
   ПАТ "ТЕРРА БАНК   
  

↑ 

                                 99,9383%


  ПрАТ "Українська стратегічна група"  
 


            ↑   100%          
        

      
       11 акціонерів - юридичних осіб,       

    ні один з яких не володіє істотною
          участю в ПрАТ "Українська
                стратегічна група"