Рейтинги

Основні показники діяльності Банку

(за даними Асоціації Українських Банків)


 

Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI–Rating» 27.03.2012 р. підтвердило кредитний рейтинг ПАТ «ТЕРРА БАНК». Кредитний рейтинг підтверджено на рівні uaBBB, прогноз рейтингу «позитивний».

Для проведення аналітичного дослідження  агентство використовувало фінансову звітність ПАТ «ТЕРРА БАНК» за II півріччя 2011 року, планові показники діяльності на 2012 рік, іншу необхідну внутрішню інформацію.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз рейтингу «позитивний» вказує, що протягом року існує ймовірність підвищення рейтингу.