Для постійних добросовісних клієнтів ПАТ «Терра Банк» запровадив програму лояльності

Розділ // Корпоративним клієнтам / Кредитні операції

 Для постійних добросовісних клієнтів ПАТ «Терра Банк» запровадив програму лояльності

- можливість бланкового (або під фінансову поруку підприємства-позичальника) кредитування фізичних осіб-працівників підприємства в обсягах до 25,0 тис.грн. (в залежності від регіону розташування позичальника) за індивідуально розробленою програмою (в т.ч. шляхом встановлення лімітів овердрафту по зарплатних картках);

- при кредитуванні обігового капіталу на строк до 12 місяців, за умови бездоганного обслуговування кредиту - гарантії продовження фінансування на умовах:

а) завчасне відкриття паралельної кредитної лінії з її поступовим завантаженням при погашенні заборгованості за попередньою;

б) збільшення обсягів кредитування щонайменше на 20% (при адекватній динаміці фінансових показників діяльності та врегулювання питання забезпечення);

- при бездоганному обслуговуванні боргу протягом перших 6 місяців кредитування та виконання вимог щодо страхування заставного майна - зниження процентної ставки за кредитом на 0,50 п.п., починаючи з 7-го місяця кредитування;

 - при бездоганному обслуговуванні боргу та виконанні умови переведення грошових потоків - зниження процентної ставки за кредитом на 0,25 п.п., починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому мало місце виконання умови;

- при бездоганному обслуговуванні боргу протягом 9 місяців кредитування - можливість відкриття бланкового овердрафту в обсязі 10% від середньомісячного обороту по поточному рахунку, розрахованого за попередні 3 місяці (за умови співпадіння періоду овердрафтного кредитування з періодом «пікової» виручки, якщо діяльність позичальника носить сезонний характер);

- при кредитуванні позичальника в обсягах від 1,0 млн.грн. -  обслуговування поточного рахунку за Тарифним пакетом «V.I.P.»;

- випуск керівникам позичальника платіжних карток VISA GOLD.