Ліцензії

Розділ // Про банк / Загальна інформація

 

ПАТ "ТЕРРА БАНК" здійснює діяльність, що передбачена Статутом Банку.
Статут був затверджений Загальними зборами акціонерів ПАТ «ТЕРРА БАНК» (Протокол від 06.04.2012р.), погоджений Національним банком України 03.08.2012р. та зареєстрований Державним реєстратором Печерської районної у м. Києві державної адміністрації
13.08.2012р.

ПАТ «ТЕРРА БАНК» здійснює свою діяльність на підставі наступних ліцензій та дозволів:


Історія

Розділ // Про банк / Загальна інформація

Публичное акционерное общество «ТЕРРА БАНК» является правопреемником всех прав и обязательств