Рейтинги

Основні показники діяльності Банку

(за даними Асоціації Українських Банків)


 

Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI-Rating» 23.09.11 р. оновило кредитний рейтинг ПАТ «Терра Банк». За результатами оновлення кредитний рейтинг підтверджено на рівні uaBBB, прогноз рейтингу змінено на "позитивний". Зміна прогнозу рейтингу пов'язане з наміченою тенденцією до покращення ряду якісних та кількісних показників.

Для проведення аналітичного дослідження агентство використовувало фінансову звітність ПАТ «Терра Банк» за І півріччя 2011 р., планові показники діяльності на 2011 рік, інша необхідну внутрішню інформацію.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaВВВ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз рейтингу «позитивний» вказує, що протягом року існує ймовірність підвищення рейтингу.