Гарантія

Розділ // Корпоративним клієнтам / Документарні операції

Гарантія -  це спосіб забезпечення виконання зобов'язань згідно з якими Банк-гарант приймає на себе грошове зобов'язання перед бенефіціаром (оформлене в письмовому вигляді) оплатити кошти за принципала в разі невиконання останнім своїх зобов'язань в повному обсязі або в частині, в разі надання бенефіціаром вимоги платежу і дотриманням вимог, передбаченими гарантією.Види гарантії

Розділ // Корпоративним клієнтам / Документарні операції

ПАТ «Терра Банк» надає клієнтам тендерні гарантії , що забезпечують платіжні вимоги сторони-організатора тендеру по відношенню до сторони, що робить пропозицію (оферент), у разі якщо останній:

- відмовляється від пропозиції,

- відхиляє замовлення після торгів,

- відмовляється підписати договір або надати додаткові гарантії його виконання;

- не виконує інші умови, передбачені тендерною документацією.