«ДОБРОБУТ»

Розділ // Приватним особам / Депозити

Класичний банківський продукт - вклад з виплатою відсотків в кінці терміну. Цей вид вкладу не передбачає можливості поповнення рахунку протягом терміну дії договору.

Розмістити грошові кошти на даному виді вкладу може будь-який клієнт - фізична особа (резидент або нерезидент).Основні переваги цього депозиту - можливість розмістити тимчасово вільні грошові кошти на визначений термін під найвищу відсоткову ставку та отримати дохід у вигляді відсотків по закінченні терміну дії договору банківського вкладу.

Мінімальна сума вкладу: 1 000 гривень, 200 доларів США або 200 євро.

Часткове зняття вкладу (депозиту) не передбачене .

Відсоткові ставки за цим депозитом: (див. таб. депозитів)